Abo turi

IGIHE.bi ni igisata ca IGIHE Ltd Burundi, akaba ari ishirahamwe rivukana na IGIHE Ltd.

IGIHE Ltd ni ishirahamwe ryigenga rikora mu gisata co kumenyesha amakuru no mu gisata c’ubuhinga mu Rwanda ribicishije mu bisata vyinshi vyo kumenyesha amakuru yanditse biciye mu buhinga bw’igurukanabumenyi no mu kinyamakuru canditswe ku mpapuro.

IGIHE Ltd yatangujwe mu mwaka wa 2009 n’urwaruka, ikaba yatanguye ibikorwa ikorera ku muhora wa IGIHE.com. Uyu rero wari umuhora wacako amakuru ku ngurukanabumenyi, ikaba yatumye yizigirwa yongera iramenyekana mu gisata co kumenyesha amakuru mu Rwanda.

Muri kino gihe rero IGIHE Ltd ifise ibisata vyinshi harimwo IGIHE.com mu ndimi zine (Ikinyarwanda, ikirundi, igifaransa n’icongereza), n’ikinyamakuru canditse ku mpapuro citwa" Ikinyamakuru IGIHE".

IGIHE Ltd Burundi iratanga ibindi bikorwa ku bayituye, iratanga inyishu cane cane ku bakeneye ibikorwa bijanye n’umuhora ngurukanabumenyi, gukora imihora ngukanabumenyi, no kuyikurikirana hafi , iramenyekanisha kandi ibikorwa abantu bakora ku murongo w’ingurukanabumenyi n’ibindi bijanye no kumenyekanisha ibihayanishwa.