Ingoma z’Uburundi
Inyuma y’imyaka 61 abatimbo b’Uburundi badahuzwa n’ingoma, haratangujwe umunsi mukuru w’ingoma uzokwama uba buri mwaka. Mu kigabiro c’Umwami wa mbere...
Ishirahamwe "DETA Ingoma Iranishe" ririko ritegura umunsi mukuru wahariwe ingoma z’Uburundi. Intumbero w’uwo munsi mukuru n’uguhuza abavuza ingoma...
Ingoma z’Uburundi zigiye kwandikwa ku rutonde nserukirakaranga mpuzamakungu rw’iragi kama. Abatimbo b’Uburundi n’uburundi bazoharonkera akarusho kuko...
Ingoma z’Uburundi zigiye kwandikwa ku rutonde nserukirakaranga mpuzamakungu rw’iragi kama. Abatimbo b’Uburundi n’uburundi bazoharonkera akarusho kuko...
Ishirahamwe "DETA Ingoma Iranishe" ririko ritegura umunsi mukuru wahariwe ingoma z’Uburundi. Intumbero w’uwo munsi mukuru n’uguhuza abavuza ingoma...
Inyuma y’imyaka 61 abatimbo b’Uburundi badahuzwa n’ingoma, haratangujwe umunsi mukuru w’ingoma uzokwama uba buri mwaka. Mu kigabiro c’Umwami wa mbere...