Inyabwonko
Inyabwonko ngendanwa n’ubwo yorohereza akazi abenshi yoba ifise n’ingaruka zimwe zimwe ku magara y’abantu. Ari naco gituma umuntu yarakwiye...
Hari ubuzi bwishi busabwa gukorerwa ku nyabwonko gusa, ugasanga ninawo murimo wa minsi yose, bitonakunda ko umuntu ahindura uwo murimo....
Ikigendajuru citwa Curiosity carungitswe na Amerika kuri Mars, ntikiriko kirakora ubushakashatsi,kuko hari ingorane zadutse mu mamashini...
Ishirahamwe ryitwa Mandiat ryo muri leta zunze ubumwe z’Amerika karuhariwe mukurinda ibibitse mu Nyabwonko (Ordinateur) yamenyesheje ko yikeka ko...
Ishirahamwe ryitwa Mandiat ryo muri leta zunze ubumwe z’Amerika karuhariwe mukurinda ibibitse mu Nyabwonko (Ordinateur) yamenyesheje ko yikeka ko...
Ikigendajuru citwa Curiosity carungitswe na Amerika kuri Mars, ntikiriko kirakora ubushakashatsi,kuko hari ingorane zadutse mu mamashini...
Hari ubuzi bwishi busabwa gukorerwa ku nyabwonko gusa, ugasanga ninawo murimo wa minsi yose, bitonakunda ko umuntu ahindura uwo murimo....
Inyabwonko ngendanwa n’ubwo yorohereza akazi abenshi yoba ifise n’ingaruka zimwe zimwe ku magara y’abantu. Ari naco gituma umuntu yarakwiye...