Michou
Umwuga wo gutwenza abenshi bakora nk’impano y’Imana, ariko hakaba hariho rero amasomero bigamwo inyifato zimwe uwutwenza ashobora kwerekana imbere...
Umwuga wo gutwenza abenshi bakora nk’impano y’Imana, ariko hakaba hariho rero amasomero bigamwo inyifato zimwe uwutwenza ashobora kwerekana imbere...