Imibano
  igihe.bi ? Imibano
Amakuru dukesha umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano hamwe no kugwanya ibiza Pierre NKURIKIYE amenyeshako abo bahungutse bagizwe n’imiryango...
Izindi ngorane abo bakenyezi birimizi kenshi bahura nazo mu buzima bwabo n’izijanye no kubura aba bafata mu mugongo na cane cane nk’amashirahamwe...
Ivyo babishikirije mu gihe kuruno wa kane igenekerezo rya 11 Gitugutu 2018 ari umusi mpuzamakungu wahariwe umwigeme. Bamwe mu bigeme bavuze bati...
Ivyo yabishikirije kuruyu wa gatatu igenekerezo rya 26 Nyakanga umwaka wa 2018 aho yariko yishura ku bibazo vy’abashingamateka kubijanye n’ingene...
Amakuru ava mu bushikiranganji bw’umutekano no kugwanya Ibiza avuga ko abo bahungutse bagizwe n’imiryango 276 muriyo hakaba harimwo abagabo 498...
Amakuru dukesha umuvugizi w’ubushikiranganji bw’umutekano no kugwanya Ibiza,Pierre NKURIKIYE amenyeshako abo bahungutse bagizwe n’imiryango 298...
Murico gikorwa co gutanguza urugendo rw’urumuri rw’amahoro, Umukuru w’igihugu Pierre NKURUNZIZA yaciye yifatanya n’abanyagihugu bo muri komine ya...
Ayo makuru avuga ko abo bahungutse bagizwe n’imiryango 298 igizwe n’abagabo 460 hamwe n’abagore 456. Bivugwako murabo bahungutse 846 bava mu ntara...
Amakuru avuga ko abo bahungutse bakiriwe n’abajejwe intwaro bo mu ntara ya Muyinga. Mwomenya ko abantu bangana 985 aribo baheruka kwakirwa...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Ku bijanye no kumenya neza ivyiyumviro abagore canke abakobwa bagira iyo tugerageza gukundana nabo; akenshi usanga abagabo batitwararika...
Abakundana kenshi barahebana canke urukundo rukagabanuka bivuye ku kintu cinyegeje hagati y’ibishika mu gihe c’imibonano mpuzabitsina canke...
Ikiganiro kigizwe n’amajambo yuzuye urukundo (utujambo dusosa ni bumwe mu buryo bwifashishwa kugira ngo ushobore kunezereza uwukunda mu gihe...
Abagabo canke abahungu baragira ingorane yo kumenya canke gutahura ibintu vyerekana ko umukobwa yabakunze. Bizwi ko mu mico y’Abarundikazi harimwo...
Amwe mu mabanga 3 akomeye abakobwa bakunda kunyegeza abakunzi babo, rimwe rimwe bikavamwo no guhebana Abantu benshi barakunda kuvuga ko abagabo...
Abagabo bamwe bamwe baragira ingorane zo kurangura amabanga y’abubatse mu gihe abagore babo bashaka ko barangura ayo mabanga. Ivyo bitera ingorane...
Woba ugomba kwubaka? Raba ibihe 5 bikomeye abakundana botegerezwa gucamwo bari hamwe imbere yo gukora ubugeni. 1.Gushwana bikomeye n’uwo...
Abantu birabagora kumenya ko umuntu kanaka agukunda, ariko iyo umukobwa yakunze umuhungu hariho ibintu bimwe bimwe umuhungu ashobora kubibonera...
Ingaruka mbi zo kwikinisha (masturbation)

3.12.2014
118
1
0
0
265167
Hari abantu bafise ingeso yo gukinisha ibitsina vy’abo (masturbation), iyo ngeso ifise abahungu nk’uko ifise n’abakobwa canke abagabo n’abagore...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Uwugomba kuba umukuru w’abandi yemera kuba umukozi wabo kandi uwushaka kuba imbere aba umushumba w’abandi. Ivyo vyamenyeshejwe n’umupfasoni...
Abaharanira iterambere ry’ umwana basabwa kuja hamwe bakagira urunani rw’intamenwa kugira kazoza k’abana na cane cane kuva bagisamwa gushika ku...
Bari bamaze amezi arenga atatu barakize ingwara baje kwivuza ariko Babura amafaranga yo kuriha imiti, ibitaro PRC bica birababuza gutaba none...
Ishirahamwe ryigenga APHD-Burundi ryishinze guharanira agateka b’abagabo rivuga ko n’abagabo basigaye basinzikarizwa ubuzima n’abagore babo. Kuri...
Kuva italike 27 gushika 28 z’uku kwezi kwa Munyonyo, hazokoranira i Bujumbura inama mpuzamakungu igira kabiri yo kurabira hamwe uruhara...
Muri komine Rumonge intara ya Bururi, hari abantu barenga 20 bahungutse bava mu gihugu ca Tanzaniya bacumbitse mu mashure matomato. Bavuga ko...
Uwurongoye urunani rw’amashirahamwe y’abagendana ubumuga mu Burundi Pierre Claver Seberege asaba Reta ko mw’ihindurwa ry’Ibwirizwa Shingiro be...
Hari imanza zitari nke zikwiye kugabanywa kuko zitwara uburyo bwinshi ndetse burengeye uburyo abantu bafise narirya hamaze iminsi havugwa...
Icegeranyo co mu 2012 kw’igwirirana ry’abantu kw’isi carashikirijwe icese n’umupfasoni w’umukuru w’igihugu Dénise Nkurunziza, arikumwe...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...