Amashuri
  igihe.bi ? Amakuru ? Amashuri
Umuyobozi ajejwe ivy’umutekano muri Kaminuza y’Uburundi, OPC1 Nigobora Célétin, yatumyeko abanyeshure baheruka gutera umukono ku rwandiko...
Ubuyobozi bwa Kaminuza y’Uburundi bwagabishije abanyeshure baheruka kwandikira umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA bamumenyesha ko mu gihe ikibazo...
Abaserukira abanyeshure ba Kaminuza y’Uburundi bo mu mu bigo vyose bandikiye umukuru w’igihugu Petero NKURUNZIZA, bagabisha ko bashobora guhagarika...
Ivyigwa vyahagaze muri kaminuza y’Uburundi n’ishure kaminuza nderabigisha ENS kuva ku muhingamo wo kuri uno wa kane,igenekerezo rya 16...
Inyuma y’igitero cakozwe n’abanyeshuri kw’ishuri rya nshingiro rya Gitwa, riri muri komine ya Kayogoro ,intara ya Makamba, abigisha kuri iryo shuri...
Ubuyobozi bw’uburaro muri kaminuza y’Uburundi bwafashe ingingo yo kwaka uburenganzira bwo gufungura no kuryama mu bigo vya kaminuza ku banyeshuri...
Ubushikiranganji bw’indero,inyigisho za kaminuza n’ubushakashatsi buragabisha abayobozi b’amashuri barihisha abavyeyi amafaranga bavuga ko ari ayo...
Ubuyobozi bujejwe uburaro mu kaminuza y’Uburundi bwarafashe ingingo yo kurihisha abanyeshure bashaka icumba amafaranga 5000, abanyeshure basanzwe...
Umwigisha n’umunyeshuri bo kw’ishuri nshingiro rya Gitanga,muri komine Gihanga,intara ya Bubanza barakomeretse inyuma y’akaguma kabaye kuri iryo...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Amasendika ane ahurikiyemwo abigisha ariyo CONAPES, SLEB, SYNAPEP na STEB aragabisha Reta ko bazotangura yegereyegere y’iminsi itatu, guhera ku...
Amashure atandatu y’akarorero agiye kwugururwa mu mihingo ine y’igihugu c’Uburundi kuva mu ntango z’uwu mwaka w’ishure wimirije w’2016 ushira uw’2017....
Ishure ry’intango rya Kinanira muri komine ya Giteranyi rimaze iminsi ivyirwa vyahagaze, inyuma y’aho abigisha baho bahungiye. Abigisha batandatu...
Abanyeshure bayobewe mu bibazo vya Reta biheruka gukorwa, bitanga uburenganzira bw’ugutangura igice ca kabiri c’inyigisho z’ishure shingiro, bahawe...
Abanyeshure baharurwa mu bihumbi mirongo umunani bo mu myaka y’icenda n’iy’icumi bayobewe ikibazo ca Reta gitanga uburenganzira bw’ukwinjira mu gice...
Abanyeshure bahungiye imbere y’Ubuserukizi bwa Reta zunzubumwe z’Amerika, bari mu kigandaro c’iminsi ine. Nk’uko aya makuru twayahawe n’umwe mu...
Abasuma bitwaje ibirwanisho barivye kw’ishuri ry’imyuga ETS ryo mu Kamenge mw’ijoro ryo kuwa gatatu igenekerezo rya 30 Nyakanga 2015.Amafaranga...
Ubushikiranganji bw’amashure mato mato n’ayisumbuye bwashize ahabona kuri uwu wa gatatu amanota yafatiweko ku banyeshure bo mu mwaka w’icenda...
Umwaka w’ishure w’2016 ushira uw’2017 uzotangurana n’igisata gishasha muri Kaminuza y’Uburundi. Abanyeshure batoye ikibazo ca Reta hamwe n’abatagitoye...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...
Ishure kaminuza y’ivyizigiro vy’Afrika, Universite espoir d’Afrique yatanze impapuro z’umutsindo Ku ncuro igira umunani, ishure kaminuza...
Icegera ca mbere c’umukuru w’igihugu Therence Sinunguruza ari kumwe n’uwuserukira igihugu c’u Bushinwa mu Burundi baruguruye inyubakwa z’ishuri...
Ikibazo catanzwe ku mikangara yipfuza kwinjira mw’ishuri kaminuza ry’intwaramiheto ISCAM carakosowe kuri uno wa gatatu igenekerezo rya 9 Nzero 2013...
Haraheze imyaka mikeya leta y’uburundi itanguye gusubiramwo itunganywa ry’inyigisho mu gihugu cose, ivyo bikaba biriko bikorwa kuva mu mashure...
Ubusikiranganji bw’amashure y’intango n’ayisumbuye , bw’imyuga no kwigisha abakuze gusoma no kwandika ifadikanije n’ibiro vya UNESCO mu Burundi...
Umuyobozi w’amashuri mu ntara ya Kirundo arasaba abavyeyi guterera mu ndero y’abana babo kuko vyibonekeza ko indero yatitutse,ibituma mbere hari...
Ingingo yo guhagarika agafashanyo gahabwa abanyeshure bo muri kaminuza y’u Burundi yafashwe n’umushikiranganji w’inyigisho zakaminuza...
Abigisha bo kw’ishuri ritoya rya Nyabutare ryo muri zone Muyange, Komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba,barahagaritse gutanga ivyigwa kuva kuri...
Abo bigisha n’abo kw’ishure ry’intango rya Mugerama ya Gatatu ku mugwa mukuru wa komine Nyanza-Lac mu ntara ya Makamba. Bahagaritse kwigisha kuva...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |...