Ubushikiranganji bw’indero inyigisho z’ubuhinga n’imyuga bwashikirije ivyaranguwe mu mezi 3 aheze
Juma Edouard: “ Nta shure na rimwe riri hejuru y’amategeko.”
Ubushikiranganji bw’indero buvuga ko hagiye kujaho ubuhinga bwo guteza imbere ico gisata
Ubushikiranganji bw’indero busaba amashure yatangishije abanyeshure amafaranga yo kwiyandikisha kuyasubiza
Umugambwe APDR uvuga ko udashima ingingo yo kugara amwe mu mashure
Amanota y’abakoze ikibazo co kuja mu mashure y’akarorero yashizwe ahabona
Ubushikiranganji bw’indero bwamenyesheje amanota yafatiweko mu kuja mu gice ca kabiri c’ishure shingiro

Inkuru Ziheruka

Inkuru Zimenyekanisha

Kumenyekanisha
Kumenyekanisha